Ładuję dane

O projekcie

Informujemy, że iDocs.pl Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

na realizację projektu:„Przygotowanie i wdrożenie w ramach serwisu internetowego Generatora Dokumentów Prawnych i Formularzy iDocs.”Numer naboru: 2012 (runda I)
Dofinansowanie: 360 279,50 PLN
Zasięg: Krajowy
Rynek docelowy: Polska

Czas realizacji projektu:
termin rozpoczęcia realizacji projektu: październik 2012 r.
termin zakończenia realizacji projektu: sierpień 2014 r.


Cel projektu

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie nowej zaawansowanej e-usługi o zasięgu krajowym w obszarze usług o charakterze prawnym poprzez wykonanie i administrację serwisu internetowego pozwalającego użytkownikom na automatyczne generowanie dokumentów prawnych wraz z dokumentacją towarzyszącą zapewniając niezbędną kompleksowość obsługi klienta. Cel ten jest w pełni zgodny z celem działania 8.1 PO IG. Realizacja projektu ułatwi dostęp do narzędzi pozwalających na tworzenie umów, pozwów i innych dokumentów użytkownikom nie posiadającym fachowej wiedzy prawniczej. Kompleksowy charakter usługi pozwoli zaoszczędzić czas poświęcony na poszukiwanie i sporządzanie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do pełnego załatwienia sprawy, a moduł zawierający katalog podmiotów (sądów, urzędów, zawodowych prawników) usprawni cały proces.


Opis projektu

Podstawowym celem projektu jest wdrożenie nowej zaawansowanej e-usługi o zasięgu krajowym w obszarze usług o charakterze prawnym poprzez wykonanie i administrację serwisu internetowego pozwalającego użytkownikom na automatyczne generowanie dokumentów prawnych wraz z dokumentacją towarzyszącą zapewniając niezbędną kompleksowość obsługi klienta. Generator będzie e-usługą symulującą rozmowę z profesjonalnym prawnikiem oraz doradcą podatkowym umożliwiającą na podstawie uzyskanych informacji sporządzanie na bieżąco dokumentów oraz wypełnianie formularzy. Uzupełniającą funkcjonalnością serwisu będzie informowanie użytkownika o zlokalizowanych w jego pobliżu instytucjach publicznych (sądach, urzędach) oraz kancelariach prawnych w zależności od tego z jakich usług musi skorzystać przy załatwianiu danej sprawy. Wychodząc naprzód rozwojowi technologii mobilnych w ramach projektu stworzona zostanie także aplikacja przeznaczona na urządzenia przenośne.