Ładuję dane

Serwis dostępny dla osób niepełnosprawnych

E-dostępność serwisu iDocs.pl
Podczas projektowania interfejsu systemu iDocs.pl jednym z naszych podstawowych celów, do którego przykładaliśmy szczególną wagę, było jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdawaliśmy sobie sprawę, że cyfrowe wykluczenie w ogromnym zakresie dotyka osoby, których zdolność odbioru bodźców ze świata zewnętrznego jest w pewien sposób ograniczona. Aby umożliwić szerszy dostęp do treści serwisu użytkownikom niepełnosprawnym, w szczególności osobom niewidomym i niedowidzącym, głuchym i niedosłyszącym oraz osobom z ograniczeniami kognitywnymi i sprawić, by treści w nim zawarte byłby bardziej przyjazne dla wszystkich użytkowników, system iDocs oparto na wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) sporządzonych przez Grupę Roboczą ds. wytycznych dostępności treści internetowych. Wytyczne WCAG 2.0 od dnia 15 października 2012 r. zyskały status międzynarodowej normy ISO/IEC 40500:2012.

Należy podkreślić, iż stosowanie różnych form "ułatwień" dla osób niepełnosprawnych, np. mechanizmów zwiększania czcionki lub manipulacji kontrastem, które często występują na innych stronach internetowych, jest rozwiązaniem archaicznym, nieprzystającym do współczesnej praktyki i zdarza się, że wręcz komplikuje sprawny odbiór udostępnionych treści w Internecie utrudniając osobom niepełnosprawnym wykorzystanie programów z kategorii technologii wspomagających, zapewniających możliwość odczytania i przedstawienia użytkownikowi informacji w odpowiedni dla niego sposób. Serwis iDocs.pl w pełni współpracuje z technologiami AT (wspomagającymi użytkownika) oraz z odpowiednimi właściwościami dostępności systemów operacyjnych, przeglądarek oraz programów użytkownika. Innymi słowy sama budowa serwisu i zasady, którymi kierowano się podczas tworzenia interfejsu, zapewnia znacznie większą dostępność dla niepełnosprawnych użytkowników, niż zastosowanie innych mechanizmów, które są domyślnie dostępne w każdej przeglądarce internetowej, jak np. zwiększenie rozmiaru zastosowanej czcionki.

Zgodność serwisu ze standardami W3C można sprawdzić klikając na poniższe linki:
WCAG 2.0 (na poziomie AA)
HTML5