Ładuję dane

Wymagania techniczne dla korzystających z iDocs

Używanie systemu iDocs.pl jest niezależne od systemu operacyjnego klienta.
Do obsługi systemu iDocs.pl niezbędna jest przeglądarka internetowa w wersji najnowszej: IE w wersji co najmniej 10, Firefox, Opera, Safari.
Konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi:
  • JavaScript,
  • Cookies.
Do przeglądania dokumentów wytoworzonych w wyniku przeprowadzenia porocedury zaleca się używanie przeglądarki plików PDF: Adobe Reader w najnowszej wersji.


Bezpieczeństwo


W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przesyłanych danych komunikacja z systemem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL.


E-dostępność


Przy projektowaniu interfejsu systemu iDocs.pl wzięte zostały pod uwagę wytyczne WCAG 2.0 tak, aby był dotępny dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Serwis wciąż jest doskonalony pod tym kątem a wszelkie uwagi i spostrzeżenia są mile widziane.


Zgodność ze standardami W3C:


    HTML5
    WCAG 2.0 (na poziomie AA)


Responsywność (Responsive web design - RWD)

    
Szata graficzna stworzona została w oparciu o arkusze stylów CSS w myśl zasad projektowania RWD. Dzięki temu system dostosowuje się automatycznie do różnych rozmiarów ekranów urządzeń, na których jest obsługiwany (np. smartfonów czy tabletów).