Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa know-how

Umowa know-how
34.93 80 % 6.99

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy dla spółki kapitałowej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego dla spółki kapitałowej jako Licencjobiorcy
34.93 80 % 6.99

Umowa sponsoringu na rzecz sportowca

Umowa sponsoringu zawarta pomiędzy osobą prawną a sportowcem
24.97 80 % 4.99

Statut stowarzyszenia rejestrowego

Statut stowarzyszenia rejestrowego
74.97 80 % 14.99

Uchwały na zebranie założycielskie stowarzyszenia

Uchwały na zebranie założycielskie stowarzyszenia
49.95 80 % 9.99

Statut Klubu Sportowego

Statut Klubu Sportowego działającego na podstawie ustawy o sporcie
74.97 80 % 14.99

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie stowarzyszenia
24.97 96 % 1.00