Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa know-how

Umowa know-how
34.93 80 % 6.99

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy dla spółki kapitałowej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego dla spółki kapitałowej jako Licencjobiorcy
34.93 80 % 6.99

Umowa sponsoringu na rzecz sportowca

Umowa sponsoringu zawarta pomiędzy osobą prawną a sportowcem
24.97 80 % 4.99