Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa know-how

Umowa know-how
34.93 80 % 6.99

Umowa agencyjna - agent pełnomocnik

Umowa agencyjna, w której agent zawiera umowy w imieniu i na rzecz zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
24.97 80 % 4.99

Rachunek do umowy o dzieło/umowy zlecenia

Generator rachunków do umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podobnych umów
24.97 95 % 1.25

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 80 % 6.15

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy dla spółki kapitałowej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego dla spółki kapitałowej jako Licencjobiorcy
34.93 80 % 6.99

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 95 % 1.54

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05

Wezwanie do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji

Wezwanie do zaniechania naruszeń
14.94 93 % 1.05

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty
14.94 93 % 1.05