Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa know-how

Umowa know-how
34.93 80 % 6.99

Umowa agencyjna - agent pełnomocnik

Umowa agencyjna, w której agent zawiera umowy w imieniu i na rzecz zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
24.97 80 % 4.99

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.94 79 % 1.03

Umowa sprzedaży pojazdu

Umowa sprzedaży pojazdu
30.74 95 % 1.54

Wezwanie do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji

Wezwanie do zaniechania naruszeń
14.94 93 % 1.05