Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek jednego z małżonków o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub orzeczeniu separacji.
24.97 80 % 4.99

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
24.97 80 % 4.99

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty
14.94 93 % 1.05