Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 80 % 6.15

Umowa o wykonanie remontu

Umowa o wykonanie remontu przez firmę budowlaną
24.97 80 % 4.99

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 95 % 1.54

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05