Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek jednego z małżonków o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub orzeczeniu separacji.
24.97 80 % 4.99

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo z dzieckiem

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo z dzieckiem
184.50 80 % 36.90

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo bez dziecka
184.50 80 % 36.90

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez podmiot niebędący osobą fizyczną
4.94 79 % 1.03

Wezwanie do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji

Wezwanie do zaniechania naruszeń
14.94 93 % 1.05

Pełnomocnictwo procesowe - podmiot zbiorowy

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez kilka podmiotów
4.94 79 % 1.03

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie spółki akcyjnej
24.97 96 % 1.00

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez osobę fizyczną
4.94 79 % 1.03

Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania w określonej sprawie

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez osobę fizyczną
4.94 79 % 1.03