Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa know-how

Umowa know-how
34.93 80 % 6.99

Umowa agencyjna - agent pełnomocnik

Umowa agencyjna, w której agent zawiera umowy w imieniu i na rzecz zleceniodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
24.97 80 % 4.99

Rachunek do umowy o dzieło/umowy zlecenia

Generator rachunków do umowy o dzieło, umowy zlecenia oraz podobnych umów
24.97 95 % 1.25

Umowa licencyjna utworu

Umowa licencyjna na korzystanie z utworu
24.97 80 % 4.99

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 80 % 6.15

Umowa o wykonanie remontu

Umowa o wykonanie remontu przez firmę budowlaną
24.97 80 % 4.99

Umowa o artystyczne wykonanie

Umowa o artystyczne wykonanie pomiędzy osobami fizycznymi
24.97 80 % 4.99

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy dla spółki kapitałowej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego dla spółki kapitałowej jako Licencjobiorcy
34.93 80 % 6.99

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego
24.97 80 % 4.99

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków

Wniosek jednego z małżonków o podział majątku wspólnego po rozwodzie lub orzeczeniu separacji.
24.97 80 % 4.99

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo z dzieckiem

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo z dzieckiem
184.50 80 % 36.90

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód bez orzekania o winie - małżeństwo bez dziecka
184.50 80 % 36.90

Umowa sponsoringu na rzecz sportowca

Umowa sponsoringu zawarta pomiędzy osobą prawną a sportowcem
24.97 80 % 4.99

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane
61.49 80 % 12.30

Statut stowarzyszenia rejestrowego

Statut stowarzyszenia rejestrowego
74.97 80 % 14.99

Pozew o separację

Pozew o orzeczenie separacji
99.94 80 % 19.99

Umowa agencyjna - agent pośrednik

Umowa agencyjna, w której agent pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Zleceniodawcą a klientami
24.97 80 % 4.99

Wniosek o zniesienie separacji

Wniosek o zniesienie separacji
24.97 80 % 4.99

Uchwały na zebranie założycielskie stowarzyszenia

Uchwały na zebranie założycielskie stowarzyszenia
49.95 80 % 9.99

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy pomiędzy osobami fizycznymi

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego pomiędzy osobami fizycznymi
34.93 80 % 6.99

Umowa o przeniesienie prawa wyłącznego (własność przemysłowa)

Umowa o przeniesienie prawa wyłącznego (własność przemysłowa)
24.97 80 % 4.99

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
24.97 80 % 4.99

Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania prawa wyłącznego

Umowa o przeniesienie praw ochronnych
24.97 80 % 4.99

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny
14.94 93 % 1.05

Umowa licencyjna na zarejestrowany wzór przemysłowy

Umowa upoważniająca do korzystania z zarejestrowanego wzoru przemysłowego
34.93 80 % 6.99

Pozew o ustalenie ojcostwa.

Pismo procesowe inicjujące postępowanie sądowe, mające na celu ustalić, że mężczyzna wskazany w pozwie jest ojcem dziecka.
99.94 80 % 19.99

Umowa o wykonanie pracy badawczo - rozwojowej

Umowa o wykonanie pracy badawczo- rozwojowej
24.97 80 % 4.99

Pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej

Pismo procesowe inicjujące postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia łączącej małżonków małżeńskiej wspólności majątkowej
99.94 80 % 19.99

Umowa sublicencji utworu

Umowa upoważniająca do korzystania z utworu, którego udziela licencjobiorca
14.94 80 % 2.99

Wniosek o orzeczenie separacji bez orzekania o winie

Wniosek o orzeczenie separacji na podstawie zgodnego żądania małżonków (bez orzekania o winie)
24.97 80 % 4.99

Statut Klubu Sportowego

Statut Klubu Sportowego działającego na podstawie ustawy o sporcie
74.97 80 % 14.99

Umowa o wdrożenie wyników pracy badawczo- rozwojowej

Umowa o wykonanie pracy badawczo- rozwojowej
24.97 80 % 4.99

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 95 % 1.54

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez podmiot niebędący osobą fizyczną
4.94 79 % 1.03

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy
14.94 93 % 1.05

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia pomiędzy osobami fizycznymi
36.89 95 % 1.85

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki pieniężnej pomiędzy osobami fizycznymi
12.29 91 % 1.11

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
14.94 93 % 1.05

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
4.94 79 % 1.03

Umowa darowizny

Darowizna dokonana pomiędzy osobami fizycznymi
24.59 95 % 1.23

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej pomiędzy osobami fizycznymi
14.94 93 % 1.05

Umowa sprzedaży pojazdu

Umowa sprzedaży pojazdu
30.74 95 % 1.54

Wezwanie do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji

Wezwanie do zaniechania naruszeń
14.94 93 % 1.05

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie stowarzyszenia
24.97 96 % 1.00

Umowa o pracę o profesjonalne uprawianie sportu

Umowa o pracę o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie spółki akcyjnej
24.97 95 % 1.25

Pełnomocnictwo procesowe - podmiot zbiorowy

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez kilka podmiotów
4.94 79 % 1.03

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie spółki akcyjnej
24.97 96 % 1.00

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
24.97 95 % 1.25

Umowa kontraktacji

Umowa z producentem rolnym o wytworzenie i dostarczenie kontraktującemu oznaczonej ilość produktów rolnych określonego rodzaju
24.97 95 % 1.25

Umowa zastawu

Umowa zastawu na rzeczach ruchomych dłużnika
24.97 95 % 1.25

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony
14.94 93 % 1.05

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez osobę fizyczną
4.94 79 % 1.03

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony
14.94 93 % 1.05

Pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania w określonej sprawie

Pełnomocnictwo procesowe udzielane przez osobę fizyczną
4.94 79 % 1.03

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 95 % 1.54

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia zawierana pomiędzy osobami fizycznymi
30.74 95 % 1.54

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty
14.94 93 % 1.05