Ładuję dane

Umowa o wykonanie remontu

Umowa o wykonanie remontu przez firmę budowlaną

Zlecając wykonanie remontu fachowcom ważne jest, aby na samym początku współpracy szczegółowo uregulować kwestie wynagrodzenia, zakresu prac oraz terminów ich wykonania. W świetle prawa budowlanego prace remontowe mieszczą się w pojęciu robót budowlanych, a do umów o wykonanie remontu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o roboty budowlane. Prace remontowe to wykonywane w istniejącym obiekcie roboty polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Jeśli chcesz dopiero zbudować budynek lub rozbudować już istniejący obiekt – powinieneś skorzystać z opcji wygenerowania umowy o roboty budowlane.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 20.30 80 4.06
brutto 24.97 80 4.99
Utwórz nowy dokument