Ładuję dane

Umowa licencji wyłącznej na znak towarowy dla spółki kapitałowej

Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego dla spółki kapitałowej jako Licencjobiorcy

Niniejsza procedura pozwala na wygenerowanie umowy licencyjnej na zarejestrowany znak towarowy. W przypadku tej procedury licencjobiorcą może być osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, zaś licencjodawcą spółka kapitałowa (akcyjna lub z o.o.).
W wyniku zawarcia umowy licencjobiorca będzie upoważniony do legalnego korzystania ze znaku towarowego chronionego prawem ochronnym. Znak towarowy może być zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.
Z tytułu udzielonej licencji licencjobiorca będzie zobowiązany do uiszczania okresowych opłat. Udzielona przez licencjodawcę licencja będzie miała charakter licencji wyłącznej, co oznacza, iż licencjodawca nie będzie mógł udzielać dalszych licencji osobom trzecim w zakresie już udzielonym.
Ponadto umową można udzielić licencji pełnej, upoważniającej do korzystania ze znaku towarowego w takim samym zakresie jak Licencjodawca, lub niepełnej, upoważniającej do korzystania ze znaku towarowego w ściśle określonym w umowie zakresie.
Strony mogą również ustalić czy licencjobiorcy będzie przysługiwało prawo do udzielania sublicencji na znak towarowy.
Nadto licencjobiorca będzie zobowiązany do utrzymywania towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym w wysokiej jakości, a licencjodawca będzie miał prawo kontroli tej jakości.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 28.40 80 5.68
brutto 34.93 80 6.99
Utwórz nowy dokument