Ładuję dane

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Przedsądowe wezwanie dłużnika do zapłaty

Jeśli twój dłużnik nie zapłacił Ci twojej należności warto przed skierowaniem sprawy na drogę sądową wezwać go pisemnie do uregulowania należności. Ten generator pomoże Ci przygotować "Przedsądowe wezwanie do zapłaty", które należy podpisać i wysłać do dłużnika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dzięki temu będziemy mogli do pozwu dołączyć dowód, że przedsądowe wezwanie do zapłaty zostało odebrane przez dłużnika).

Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 12.15 93 0.85
brutto 14.94 93 1.05
Utwórz nowy dokument