Ładuję dane

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło zawierana pomiędzy osobami fizycznymi

Niniejsza procedura pozwala wygenerować umowę o dzieło zawieraną pomiędzy osobami fizycznymi. Umowa o dzieło stanowi umowę rezultatu, której efektem zawsze musi być osiągnięty efekt, przeważnie w postaci materialnego "dzieła". Takim "dziełem" może być mebel wykonany na zamówienie, dzieło sztuki stworzone przez artystę, ale także np. umowa z pralnią chemiczną o czyszczenie odzieży jeżeli tylko umowa ma zakończyć się namacalnym efektem.
Przez umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Odpłatność jest więc warunkiem koniecznym tejże umowy.
Warto zaznaczyć, że go umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową (umowy przedsiębiorcy z konsumentem), stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej, które w znacznym stopniu rozszerzają ochronę Zamawiającego.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 24.99 95 1.25
brutto 30.74 95 1.54
Utwórz nowy dokument