Ładuję dane
Sprawa Cena
[w PLN]
Rabat Cena po rabacie
[w PLN]
operacje

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny
14.94 93 % 1.05

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy
14.94 93 % 1.05

Umowa o pracę na czas zastępstwa

Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
14.94 93 % 1.05

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie stowarzyszenia
24.97 96 % 1.00

Umowa o pracę o profesjonalne uprawianie sportu

Umowa o pracę o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie spółki akcyjnej
24.97 95 % 1.25

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu

Kontrakt - umowa cywilnoprawna o profesjonalne uprawianie sportu pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym, działającym w formie spółki akcyjnej
24.97 96 % 1.00

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony
14.94 93 % 1.05

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony
14.94 93 % 1.05