Ładuję dane

Porady

Zawarcie umowy spółki cyw. podlega opodatkowaniu

Zawarcie umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną, która zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z 9 września 2000r., podlega opodatkowaniu. Obowiązek zapłaty podatku powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a więc z chwilą zawarcia umowy spółki cywilnej i ciąży solidarnie na wspólnikach.
2014-09-12

Odwołanie darowizny

Nie każdy wie, że zarówno niewykonaną jak i wykonaną darowiznę można odwołać.
2014-09-04