Ładuję dane

Umowa licencyjna utworu

Umowa licencyjna na korzystanie z utworu

Niniejsza procedura pozwala na wygenerowanie umowy licencji utworu. Stronami tej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Umowa licencji utworu polega na udzieleniu prawa do korzystania z utworu na określonych polach eksploatacji i na określonym terytorium.
Licencjobiorca może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu tylko jeśli zezwala na to zawarta przez niego umowa licencyjna. Licencja może zostać udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Cena [w PLN] Rabat [%] Cena po rabacie [w PLN]
netto 20.30 80 4.06
brutto 24.97 80 4.99
Utwórz nowy dokument